პროფილების შედარებითი ცხრილი

by KRAFT – подвесные потолки

KRAFT-ის ჭერის პროფილების ძირითადი მახასიათებლები

«КРАФТ Декенсистем Украина» აწარმოებს ოთხი ტიპის პროფილებს: FORTIS, NOVA, HD и RH100. ერთმანეთისაგან მოდელები განსხვავდება მახასიათებლებითა და ფასით. ყველა მოდელი არის ურთიერთთავსებადი.

კრაფტ დეკენსისტემსის Т-პროფილების შედარებითი ცხრილი 
  NOVA T-24 FORTIS T-15, T-24 HD RH100
ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობა + + + +
ტენიანობის სტანდარტი RH  70% 70% 70% 100%
გარანტია 3 წელი  3 წელი  3 წელი  3 წელი 
KRAFT-ის სხვა პროფილებთან თავსებადობა + + + +
სახანძრო კომპენსატორი + + + +
სახანძრო უსაფრთხოების კლასი А1 – ცეცხლგამძლე  + + + +
ზედაპირის ღებვა   სრული 
ფერთა შესაძლებლობა RAL 9003 (თეთრი) ნაშთი საწყობში RAL 9003 (თეთრი), RAL 9005 (შავი), RAL 9006 (სერი). შეკვეთის შესაძლებელია 500-ზე მეტი ფერის შერჩევა RAL-ის შკალით.
ღებვა ხის, მეტალის და ქვის იმიტაციით  + + + +
ანტიკოროზიული დაფარვა +
ვიზუალური მხარის სიგანე 24 მმ (სტანდარტული) + + + +
ვიზუალური მხარის სიგანე 15 მმ (ვიწრო) + + +
მასალა (დაფარული მახარე / ვიზუალური მხარე) მოთუთიებული მეტალი /მოთუთიებული მეტალი პოლიმერული დაფარვით მოთუთიებული მეტალი პოლიმერული დაფარვით
მეტალის სისქე (დაფარული მხარე / ვიზუალური მხარე), მმ   0.16 / 0.18  0.27 / 0.25 0.4 / 0.25   0.27 / 0.25
გაძლიერებული კონსტრუქციის სიმტკიცე + + +
კონსტრუქციის მაქსიმალური დატვირთვა ყველაზე სუსტ წერტილზე, კბ/მ2  5 7 12 7
შესაბამისობის ცდების სერთიფიკატები + + + +

* სტანდარტული ინსტალაციის საფუძველზე

Т-პროფილის მონტაჟის ინსტრუქცია.
Т-პროფილის მონტაჟის სქემა და კომპლექტაცია.

გვერდზე მოცემული გამოსახულებები შესაძლოა უმნიშვნელოდ განსხვავებული იყოს რალურისაგან. ისინი არის მსგავსი, მაგრამ არა იდენტური. გთხოვთ გადაწყვეტილება მიიღეთ მხოლოდ ნიმუშის გაცნობის შემდეგ. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას განვაახლოთ ტექნიკური მახასიათებლები, ამიტომ შეკვეთამდე ყველა დეტალი უმჯობესია შეათანხმოთ მენეჯერთან.