გრილიატო ჟალუზი

by KRAFT – подвесные потолки

შეკიდული ჭერი სწორკუთხოვანი დანაყოფებით

გრილიატოს ჟალუზი არის გრილიატოს ერთერთი ნაირსახეობა. მისი დანაყოფები ჩვეულებრივისგან განსხვავებით არ არის კვარდრატული და აქვს სწორკუთხოვანი ფორმა. ასეთი ეფექტი მიიღება მთლიან მასივში მიმმართველების გამოტოვებით.

ჟალუზის ეფექტის მიღწევა შესაძლებელია KRAFT-ის ნებისმიერი ტიპის გრილიატოზე – კლასიკურზე, პირამიდულზე და GLK-ზე, მაგრამ უფრო მაღალი ეფექტი მიიღწევა გრილიატო GLK-ს (მოდულური სისტემა) შემთხვევაში, რადგან კარკასი შედგება Т-პროფილისაგან , რომელიც მეტად მყარია. ორიგინალური დიზაინის გარდა პროფილების ეკონომია აღწევს 16%-ს.

გრილიატო ჟალუზის კომბინირება შესაძლებელია კრაფტის ნებისმიერ პროდუქტან, რაც საშუალებას იძლევა დიდი გასაქანი მისცეთ თქვენს დიზაინერულ იდეებსა და ფანტაზიას.

Grilyato ჟალუზების მაგალითები
გრილიატოს ჟალუზები დაფუძნებულია კლასიკურ grilyato KRAFT- ზე, უჯრედი 100x300 მმ გრილიატოს ჟალუზები დაფუძნებულია კლასიკურ grilyato KRAFT- ზე, უჯრედი 100x600 მმ გრილიატოს ბლაინდები ეყრდნობა პირამიდულ grilyato KRAFT- ს, უჯრედი 100x300 მმ
გრილიატოს ბლაინდები დაფუძნებულია პირამიდული გრილიატოს KRAFT- ზე, უჯრედი 100x600 მმ გრილიატოს ჟალუზები დაფუძნებულია კასეტაზე grilyato GLK KRAFT, უჯრედი 100x300 მმ  
ინტერიერში გრილიატო ჟალუზებს
Подвесной потолок грильято жалюзи KRAFT Подвесной потолок грильято жалюзи KRAFT

გრილიატო ჟალუზი სრულად თავსებადია KRAFT-ის სხვა პროდუკტებთან, მათ შორის KRAFT LED-ის განათებასთან.

Подвесной потолок грильято жалюзи KRAFT в интерьере

ზოგადი ინფორმაცია

დიზაინერული გადაწყვეტილებების დიდი არჩევანი საბაზოთ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი ტიპის გრილიატო - კლასიკური, პირამიდული, GLK. ფერების არჩევა RAL--ს შკალაზე ან KRAFT Wood – ხის, ქვის და მეტალის იმიტაცია
Подвесной потолок грильято жалюзи KRAFT Подвесной потолок грильято жалюзи KRAFT 

მონტაჟის სქემა გრილიატო ჟალუზისათვის-სთვის და კომპლექტაცია >>>
მონტაჟის ინსტრუქცია >>>

KRAFT-ის გრილიატო ჟალუზის ფასის კალკულაცია და შეკვეთა შეგიძლიათ ჩვენი მენეჯერებისაგან >>>

გვერდზე მოცემული გამოსახულებები შესაძლოა უმნიშვნელოდ განსხვავებული იყოს რალურისაგან. ისინი არის მსგავსი, მაგრამ არა იდენტური. გთხოვთ გადაწყვეტილება მიიღეთ მხოლოდ ნიმუშის გაცნობის შემდეგ. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას განვაახლოთ ტექნიკური მახასიათებლები, ამიტომ შეკვეთამდე ყველა დეტალი უმჯობესია შეათანხმოთ მენეჯერთან.