შეკიდული ჭერი გრილიატო

გრილიატო – გისოსისებრი შეკიდული ჭერი

კლასიკური გრილიატო პირამიდული გრილიატო გრილიატო GLK გრილიატო ჟალუზი

ასეთი ჭერები უფრო და უფრო ხშირად შეგხვდებათ, მაღაზიებში, სავაჭრო ცენტრებში, ოფისებში და სხვა კომერციულ დაწესებულებებში.

Подвесной потолок грильято KRAFT в торговом центре 

გრილიატოს შეკიდული ჭერების პოპულარობა გამოწვეულია სხვადსხვა ობიექტური მიზეზებით:

1. მონტაჟისა და მომსახურების სიმარტივე. განსაკუთრებით აქტუალურია დიდი შენობებისათვის.
2. მაღალი საექსპლუატაციო მაჩვენებლები – ნეგატიური ზემოქმედებების მიმართ მისი გამძლეობიდან გამომდინარე გამოყენება შესაძლებელია ქუჩებშიც.
3. სახანძრო უსაფრთხოება კლასით А1 – ცეცხლგამძლე.
4. გისოსისებრი კონსტრუქცია ერთის მხრივ ფარავში ჭერის შიდა ნაწილს და მეორეს მხრივ თავისუფალს ტოვებს საინჟინრო კომუნიკაციებზე ხელმისაწვდომობას. ამასთან ასეთი კონსტრუქცია ხელს არ უშლის სახანძრო უსაფრთხოებას ხანძრის შემთხვევაში კვამლის გამოსადევნად.
5. გრილიატოს ჭერი ინტერიერში მონოლითურად გამოიყურება. მისი მსუბუქი წონის გამო კი მისი ჩამოვარდნის საშიშროება არ არსებობს.
6. გრილიატო იძლევა ფართო არეალს დიაზაინერული გადაწყვეტილებებისათვის. გისოსების ზომების სხვადსხვაობა და 500ზე მეტი ფერი RAL-ის შკალაზე საშუალებას იძლევა შეიქმნას მრავალი არასტანდარტული გადაწყვეტა ნებისმიერ შენობაში.

Подвесной потолок классический грильято KRAFT Подвесной потолок пирамидальный грильято KRAFT Подвесной потолок кассетный грильято GLK KRAFT

«КРАФТ Декенсистем» აწარმოებს გრილიატოს ჭერების შემდეგ მოდელებს: კლასიკური გრილიატო, პირამიდული გრილიატო და ასევე კასეტური ტიპის გრილიატო GLK.

შეკიდული ჭერების დიზაინერული გადაწყვეტები გრილიატოს ბაზაზე ჭერის დიაზინი სხვადსხვა ტიპის გრილიატოებისაგან KRAFT-ის პროდუქციის სტენდის მონტაჟი
კლასიკური გრილიატო

კლასიკური გრილიატო შედგება U-ტიპის მიმმართველებისაგან სიგანით 9 მმ და სიმაღლით 33, 40 და 45 მმ.
ჭერის სივრცის დაფარვა (დამოკიდებულია გრილიატოს უჯრედის ზომაზე) – 39%-დან.
კონსტრუქციის ფერი – ნებისმიერი ფერი RAL-ის შკალაზე, ან სხვადასხვა ფაქტურის ხის, მეტალის ან ქვის იმიტაცია.
მოდულის სტანდარტული ზომები (მმ): 50х50, 60х60, 75х75, 86х86, 100х100, 150х150, 200х200.

მონტაჟის სქემა და კლასიკური გრილიატოს კომპლექტაცია >>>
კლასიკური გრილიატოს მონტაჟის ინსტრუქცია >>>

KRAFT პროფილების ფასის კალკულაცია და შეკვეთა შეგიძლიათ ჩვენი მენეჯერებისაგან >>>

  Подвесной потолок классический грильято KRAFT
პირამიდული გრილიატო
Подвесной потолок пирамидальный грильято KRAFT  

მიმმართველებს პირამიდულ გრილიატოში აქვს პირამიდის ფორმა.

ქვედა კრომკის სიგანე – 9 მმ, სიმაღლე 44 мм.
პირამიდული ფორმის დახმარებით ჭერის სივრცე შეიძლება დაიფაროს (დამოკიდებულია უჯრედის ზომაზე) – 55%-დან.
კონსტრუქციის ფერი – ნებისმიერი ფერი RAL-ის შკალაზე, ან სხვადასხვა ფაქტურის ხის, მეტალის ან ქვის იმიტაცია.
მოდულის სტანდარტული ზომები (მმ): 60х60, 75х75, 86х86, 100х100, 120х120, 150х150, 200х200, ან ინდივიდუალური შეკვეთით

მონტაჟის სქემა და პირამიდული გრილიატოს კომპლექტაცია >>>
პირამიდული გრილიატოს მონტაჟის ინსტრუქცია >>>

KRAFT პროფილების ფასის კალკულაცია და შეკვეთა შეგიძლიათ ჩვენი მენეჯერებისაგან >>>

შეკიდული კასეტური ჭერი გრილიატო GLK

გრილიატო GLK – ეს არის კასეტური ტიპის შეკიდული ჭერი. ასეთი ჭერები მონტაჟდება Т-პროფილის უჯრედებში, უბრალოდ ფილების ნაცვლად დგება გრილიატოს კასეტები. ჩვეულებრივ გრილიატოსთან შედარებით ამ ტიპის გრილიატოს უპირატესობებიდან შეიძლება გამოიყოს შემდეგი: მონტაჟის სიმარტივე, კონსტრუქციის მეტი სიმტკიცე და კომუნიკაციებთან მეტი წვდომა.

გრილიატო GLK 15/10

მახასიათებლები GLK 15/10:

15მმ – Т-პროფილის სიგანე, 10მმ – გრილიატოს მიმმართველების სიგანე.


ვიზუალურად კლასიკური გრილიატო და GLK 15/10 თითქმის არ განსხვავდება. მზიდ კარკასად გამოიყენება სტანდარტული 600х600 მმ უჯრედის მოდულური პროფილი Fortis Т-15.
თვითეული კასეტა მარტივად იხსნება კარკასის გეომეტრიის დარღვევის გარეშე.
კონსტრუქციის ფერი – ნებისმიერი ფერი RAL-ის შკალაზე, ან სხვადასხვა ფაქტურის ხის, მეტალის ან ქვის იმიტაცია.
მოდულის სტანდარტული ზომები (მმ): 50х50, 60х60, 75х75, 86х86, 100х100, 150х150, 200х200,ან ინდივიდუალური შეკვეთით

მონტაჟის სქემა და გრილიატო GLK 15/10-ს კომპლექტაცია >>>
პროფილის მონტაჟის ინსტრუქცია >>>

KRAFT პროფილების ფასის კალკულაცია და შეკვეთა შეგიძლიათ ჩვენი მენეჯერებისაგან >>>

  Подвесной потолок кассетный грильято GLK KRAFT
გრილიატო GLK 15/15  
Подвесной потолок модульный грильято GLK KRAFT  

მახასიათებლები GLK 15/15:

15მმ – Т-პროფილის სიგანე, 15მმ – გრილიატოს მიმმართველების სიგანე.


პროფილის და მიმმართველის სიგანე ემთხვევა, ამიტომ GLK 15/15 ამიტომ ვიზუალურად პრაკტიკულად არ განსხვავდება კლასიკური გრილიატოსაგან. მზიდ კარკასად გამოიყენება სტანდარტული 600х600 მმ უჯრედის მოდულური პროფილი Fortis Т-15.
თვითეული კასეტა მარტივად იხსნება კარკასის გეომეტრიის დარღვევის გარეშე.
კონსტრუქციის ფერი – ნებისმიერი ფერი RAL-ის შკალაზე, ან სხვადასხვა ფაქტურის ხის, მეტალის ან ქვის იმიტაცია.
მოდულის სტანდარტული ზომები (მმ): 600х600

მონტაჟის სქემა და გრილიატო GLK 15/15-ს კომპლექტაცია >>>
პროფილის მონტაჟის ინსტრუქცია >>>

KRAFT პროფილების ფასის კალკულაცია და შეკვეთა შეგიძლიათ ჩვენი მენეჯერებისაგან >>>

გრილიატო ჟალუზი

ჟალუზის ეფექტი მიიღება სწორკუთხოვანი უჯრედით, ნაცვლად სტანდარტული კვადრატებისა.
გრილიატო ჟალუზის შექმნა შეგიძლიათ KRAFT-ის ნებისმიერი ტიპის გრილიატოსაგან – კლასკური, პირამიდული, GLK.. მაგრამ უფრო მაღალი ეფექტი მიიღწევა GLK-ის (მოდულური სისტემა) გამოყენების შემთხვევაში, რამდენადაც Т-პროფილი იძლევა მეტ სიმტკიცეს. გარდა ორიგინალური ვიზუალისა, ეკონომია ჩვეულებრივ გრილიატოსთან შედარებით შეადგენს 16%-ს.
კონსტრუქციის ფერი – ნებისმიერი ფერი RAL-ის შკალაზე, ან სხვადასხვა ფაქტურის ხის, მეტალის ან ქვის იმიტაცია.
მოდულის სტანდარტული ზომები (მმ): 600х600

მონტაჟის სქემა და გრილიატო ჟალუზის კომპლექტაცია >>>
პროფილის მონტაჟის ინსტრუქცია >>>

KRAFT პროფილების ფასის კალკულაცია და შეკვეთა შეგიძლიათ ჩვენი მენეჯერებისაგან >>>

 
Технологические карты монтажа грильято
Технологическая карта монтажа классического грильято Технологическая карта монтажа пирамидального грильято Технологическая карта монтажа кассетного грильято GLK 15/15

Рекомендации по использованию грильято в зависимости от размеров помещения

Рекомендации по использованию грильято в зависимости от размеров помещения

KRAFT პროფილების ფასის კალკულაცია და შეკვეთა შეგიძლიათ ჩვენი მენეჯერებისაგან >>>

გვერდზე მოცემული გამოსახულებები შესაძლოა უმნიშვნელოდ განსხვავებული იყოს რალურისაგან. ისინი არის მსგავსი, მაგრამ არა იდენტური. გთხოვთ გადაწყვეტილება მიიღეთ მხოლოდ ნიმუშის გაცნობის შემდეგ. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას განვაახლოთ ტექნიკური მახასიათებლები, ამიტომ შეკვეთამდე ყველა დეტალი უმჯობესია შეათანხმოთ მენეჯერთან.