სანათების ტიპები და მათი გამოყენება T-LED, G-LED, K-LED

KRAFT Led სანათების ტიპები და მათი კლასიფიკაცია

KRAFT Led სანათები შედგება 2 ნაწილისაგან – შუქის წყარო (სანათი) და მისი სამაგრები. სანათები ყველა სისტემაში გამოიყენება იდენტურად. შეკიდული ჭერის ტიპის მიხედვით ჩვენ გთავაზობთ სამი სახის სანათს: T-Led, G-Led и K-Led.

KRAFT LED-ის სანათების შედარებითი ცხრილი

  შეკიდული ჭერის ტიპი სანათის სიგანე სანათის სიგრძე სიმძლავრე განათების 1 კომპლექტის საორიენტაციო სივრცე გასანათებელი 1 კომპლექტის
KRAFT T-Led ის შეკიდული ჭერები Т-პროფილზე (KRAFT Fortis Т-15 и Т-24)
- ჭერები KRAFT StoneAcoustic მინერალური ფილებით;
- აკუსტიკური ჭერები KRAFT WoodAcoustic პანელებით;
- კასეტური გრილიატო GLK.

15 მმ

24 მმ

600 მმ

1200 მმ

2х600 - 29 ვატი

1х1200 - 29 ვატი

8-10 კვ.მ
KRAFT G-Led

გრილიატოს შეკიდული ჭერები
- კლასიკური გრილიატო
- პირამიდული გრილიატო
- კასეტური გრილიატო GLK

რეიკული შეკიდული ჭერები
- შეკიდული ჭერი კრაფტ კუბის ბაზაზე
- ეკრანული ჭერი KRAFT-ის პლასინისებრი რეიკებით

15 მმ

24 მმ

600 მმ

1200 მმ

2х600 - 29 ვატი

1х1200 - 29 ვატი

8-10 კვ.მ
KRAFT K-Led ნებისმიერი ტიპის ჭერი
სანათები კუბისბრი რეიკის ბაზაზე 35х65 მმ და 35х105 მმ 24 მმ
24 მმ

1200 მმ

2400 მმ

1х1200 - 29 Вт

1х2400 - 58 Вт

8-10 კვ.მ

16-20 კვ.მ

KRAFT Led-ის განათების სისტემა – ზოგადი ინფორმაცია და ტექნიკური მახასიათებლები >>>

KRAFT T-LED-ის განათების სისტემა

KRAFT T-Led-ის განათების სისტემა შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს KRAFT-ის Fortis სიგანით 15 და 24 მმ Т-პროფილების ნაცვლად, როგორც მზიდი პროფილი. პროფილები ნახევრადმრგვალი დიფუზორით გამოიყენება სისტემასთან Т-24 (სიგანე 24 მმ). პროფილები სწორკუთხოვანი დიფუზორებით გამოიყენება სისტემაზე Т-15 (სიგანე 15 მმ). მონტაჟის დროს ჩვეულებრივი Т-პროფილების ნაცვლად, საჭირო ადგილზე შეგიძიათ გამოიყენოთ KRAFT T-Led.

Подвесной потолок с системой освещения KRAFT Led

Система освещения для подвесных потолков KRAFT Led

 G-LED სიგანით 24 მმ რეიკაზე  G-LED სიგანით 15 მმ რეიკაზე  T-LED პროფილზე Т-24   T-LED პროფილზე Т-15

KRAFT G-LED-ის დიოდური სანათი

KRAFT G-Led სანათს ასევე ვაწარმოებთ სიგამით 15 მმ (სწორკუთხოვანი დიფუზორით) და 24 მმ (ნახევრადმრგვალი დიფუზორით). რეიკაზე ან გრილიატოზე ისნი მაგრდება გაძლიერებული ორმაგი სკოჩით. გაითვალისწინეთ, რომ დაყენებამდე გახვრიტოთ სადენის გამომავალი ადგილები.

Потолок грильято с системой освещения KRAFT Led

კლინიკა "გრავიმედ", კიევი. KRAFT LED განათების სისტემა დიზაინერული ჭერი კრაფტ კუბის ბაზაზე KRAFT Led განათების სისტემით

KRAFT K-LED-ის დიოური განათების სისტემა

ეს სისტემა გახლავთ სრულფასოვანი სანათი კრაფტ კუბის რეიკის ბაზაზე. დრაივერი დამალულია რეიკის შიგნით. ახალი სამაგრი სისტემების დახმარებით ამ სანათის მონტაჟი შეგიძლიათ დამოუკიდებლად, როგორ ჭერზე, ასევე ნებისმიერ ადგილზა სადაც ჩამოკიდებაა შესაძლებელი საკუთარ სადენებზევე. შეგიძლიათ შეარჩიოთ ნებისმიერი სანათის ფერი RAL-ის შკალაზე და ასევე ხის, ქვისა და მეტალის ფაქტურის იმიტაცია.

Система освещения для любых типов потолков KRAFT Led Система освещения для любых типов потолков KRAFT Led

Подвесной потолок с системой освещения KRAFT Led

KRAFT LED სანათი პროფილი: თავისებურებები და უპირატესობები (მოკლედ) KRAFT-ის საგამოფენო სტენდის მონტაჟი

KRAFT LED სანათების ფასის კალკულაცია და შეკვეთა შეგიძლიათ ჩვენი მენეჯერებისაგან >>>

KRAFT LED-ის განათების გაანგრაიშება და დაერთების სქემა >>>
KRAFT LED-ის დიოდური სანათის მონტაჟი >>>
KRAFT LED-ის სანათები ინტერიერში >>>

გვერდზე მოცემული გამოსახულებები შესაძლოა უმნიშვნელოდ განსხვავებული იყოს რალურისაგან. ისინი არის მსგავსი, მაგრამ არა იდენტური. გთხოვთ გადაწყვეტილება მიიღეთ მხოლოდ ნიმუშის გაცნობის შემდეგ. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას განვაახლოთ ტექნიკური მახასიათებლები, ამიტომ შეკვეთამდე ყველა დეტალი უმჯობესია შეათანხმოთ მენეჯერთან.