სანათების ტიპები და მათი გამოყენება T-LED, G-LED, K-LED

by KRAFT – подвесные потолки

KRAFT Led სანათების ტიპები და მათი კლასიფიკაცია

KRAFT Led სანათები შედგება 2 ნაწილისაგან – შუქის წყარო (სანათი) და მისი სამაგრები. სანათები ყველა სისტემაში გამოიყენება იდენტურად. შეკიდული ჭერის ტიპის მიხედვით ჩვენ გთავაზობთ სამი სახის სანათს: T-Led, G-Led и K-Led.

KRAFT Led სანათების შესაბამისობა სხვადასხვა ტიპის ჭერებთან

  შეკიდული ჭერის ტიპი
KRAFT T-Led ის შეკიდული ჭერები Т-პროფილზე (KRAFT Fortis Т-15 и Т-24)
- ჭერები KRAFT StoneAcoustic მინერალური ფილებით;
- აკუსტიკური ჭერები KRAFT WoodAcoustic პანელებით;
- კასეტური გრილიატო GLK.
KRAFT G-Led

გრილიატოს შეკიდული ჭერები
- კლასიკური გრილიატო
- პირამიდული გრილიატო
- კასეტური გრილიატო GLK

რეიკული შეკიდული ჭერები
- შეკიდული ჭერი კრაფტ კუბის ბაზაზე
- ეკრანული ჭერი KRAFT-ის პლასინისებრი რეიკებით

KRAFT K-Led ნებისმიერი ტიპის ჭერი
სანათები კუბისბრი რეიკის ბაზაზე 

KRAFT Led-ის განათების სისტემა – ზოგადი ინფორმაცია და ტექნიკური მახასიათებლები >>>

KRAFT T-LED-ის განათების სისტემა

KRAFT T-Led-ის განათების სისტემა შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს KRAFT-ის Fortis სიგანით 15 და 24 მმ Т-პროფილების ნაცვლად, როგორც მზიდი პროფილი. პროფილები ნახევრადმრგვალი დიფუზორით გამოიყენება სისტემასთან Т-24 (სიგანე 24 მმ). პროფილები სწორკუთხოვანი დიფუზორებით გამოიყენება სისტემაზე Т-15 (სიგანე 15 მმ). მონტაჟის დროს ჩვეულებრივი Т-პროფილების ნაცვლად, საჭირო ადგილზე შეგიძიათ გამოიყენოთ KRAFT T-Led. სანათურის სიგრძე: 600 მმ, 1200 მმ. განათების მიახლოებითი არე 1 ნაკრებისთვის (2x600 მმ ან 1x1200 მმ): 5-10 კვ.მ.

სანათურის ინტერაქტიული 3D მოდელი KRAFT Led T-24
 
სანათურის ინტერაქტიული 3D მოდელი KRAFT Led T-15

ჩამოკიდებული ჭერი KRAFT Led განათების სისტემით

განათების სისტემა ცრუ ჭერისთვის KRAFT Led

1. G-LED სიგანით 24 მმ რეიკაზე. 2. G-LED სიგანით 15 მმ რეიკაზე. 3. T-LED პროფილზე Т-24. 4. T-LED პროფილზე Т-15

KRAFT G-LED-ის დიოდური სანათი

KRAFT G-Led სანათს ასევე ვაწარმოებთ სიგამით 15 მმ (სწორკუთხოვანი დიფუზორით) და 24 მმ (ნახევრადმრგვალი დიფუზორით). რეიკაზე ან გრილიატოზე ისნი მაგრდება გაძლიერებული ორმაგი სკოჩით. გაითვალისწინეთ, რომ დაყენებამდე გახვრიტოთ სადენის გამომავალი ადგილები. სანათურის სიგრძე: 600 მმ, 1200 მმ. განათების მიახლოებითი არე 1 ნაკრებისთვის (2x600 მმ ან 1x1200 მმ): 5-10 კვ.მ.

KRAFT Led G-24 ნათურის ინტერაქტიული 3D მოდელი
 
KRAFT Led G-15 ნათურის ინტერაქტიული 3D მოდელი

გრილიატოს ჭერი KRAFT Led განათების სისტემით


კლინიკა "გრავიმედ", კიევი. KRAFT LED განათების სისტემა

KRAFT K-LED-ის დიოური განათების სისტემა

ეს სისტემა გახლავთ სრულფასოვანი სანათი კრაფტ კუბის რეიკის ბაზაზე. დრაივერი დამალულია რეიკის შიგნით. ახალი სამაგრი სისტემების დახმარებით ამ სანათის მონტაჟი შეგიძლიათ დამოუკიდებლად, როგორ ჭერზე, ასევე ნებისმიერ ადგილზა სადაც ჩამოკიდებაა შესაძლებელი საკუთარ სადენებზევე. შეგიძლიათ შეარჩიოთ ნებისმიერი სანათის ფერი RAL-ის შკალაზე და ასევე ხის, ქვისა და მეტალის ფაქტურის იმიტაცია. სანათურის სიგრძე: 1200 მმ, 2400 მმ. 1 სანათურის სავარაუდო განათების ფართობი 1200 მმ: 7-10 კვ.მ.

სანათურის ინტერაქტიული 3D მოდელი KRAFT K-Led

განათების სისტემა ყველა ტიპის ჭერისთვის KRAFT Led განათების სისტემა ყველა ტიპის ჭერისთვის KRAFT Led

ჩამოკიდებული ჭერი KRAFT Led განათების სისტემით


KRAFT LED სანათი პროფილი: თავისებურებები და უპირატესობები (მოკლედ)

KRAFT LED სანათების ფასის კალკულაცია და შეკვეთა შეგიძლიათ ჩვენი მენეჯერებისაგან >>>

KRAFT LED-ის განათების გაანგრაიშება და დაერთების სქემა >>>
KRAFT LED-ის დიოდური სანათის მონტაჟი >>>
KRAFT LED-ის სანათები ინტერიერში >>>

გვერდზე მოცემული გამოსახულებები შესაძლოა უმნიშვნელოდ განსხვავებული იყოს რალურისაგან. ისინი არის მსგავსი, მაგრამ არა იდენტური. გთხოვთ გადაწყვეტილება მიიღეთ მხოლოდ ნიმუშის გაცნობის შემდეგ. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას განვაახლოთ ტექნიკური მახასიათებლები, ამიტომ შეკვეთამდე ყველა დეტალი უმჯობესია შეათანხმოთ მენეჯერთან.