KRAFT LED- სანათების და LED-პანელების შედარება

LED-პანელისა და KRAFT LED სანათების გამოცდის შედეგების ანალიზი

კომპანია KRAFT-მა დაუკვეთა KRAFT LED სანათებისა და პოპულარული LED-პანელების გამოცდა. გამოცდა ჩატარდა ДП "Полтавастандартметрологія"-ს მიერ. შედეგად გამოცდის შედეგბის ნახვა შესაძლებელია პროტოკოლის ნომრის მიხედვით. გამოცდის პროტოკოლი KRAFT LED 10.1-5880. გამოცდის პროტოკოლი LED-პანელი 10.1-4766. 

ქვემოთ ჩვენ გავაკეთებთ შედარებას ძირითადი მახასიათებლების მიხედვით, რომელიც დათვლილია სავაჭრო ცენტრზე 1000 მ2  ფართით (შენობის ზომები დაახლოვებით 32х32 მ).

 KRAFT LED
LED-панель
1. Номинальная мощность, Вт   
27,2 36,6

Номинальная мощность электроприбора. Расчет полной мощности с учетом активной и реактивной электроэнергии см. п. 8

2. Сила тока, А
0,131 0,311

Сила тока используется для расчета полной мощности с учетом активной и реактивной электроэнергии см. п. 8

3. Коэффициент мощности, cos φ
0,94 0,53

Коэффициент мощности равен отношению потребляемой светильником активной мощности к полной мощности. Активная мощность расходуется на совершение полезной работы. Реактивная электроэнергия — это часть полной мощности, которая не расходуется на полезную работу. Чем ближе величина cos φ к 1, тем лучше.

4. Световой поток, лм
2812 2064

Чем больше световой поток, тем больше света выделяет светильник. 

5. Светоотдача, лм/Вт
103,4 56,4

Световая отдача — это отношение излучаемого источником светового потока к потребляемой им мощности. Является показателем эффективности и экономичности источников света.

6. Цветовая температура, К
4637 7101

Цветовая температура, отвечает за оттенок света. Чаще всего выделяют три оттенка: теплый (≈2700-3000 К), нейтральный или белый (≈4100 К) и холодный (≈6500 К). 

7. Индекс цветопередачи, Ra
83,8 73,7

Чем выше Ra тем натуральнее и естественнее будут выглядеть освещенные объекты. Максимальный Ra — 100 (солнце). Ra от 70 до 79 — хорошо. Ra от 80 до 89 — очень хорошо.

8. Полная мощность с учетом коэффициента мощности cos φ, ВА
28,82 68,4

Полная мощность светильника вычисляется по формуле:
P = UI,
где Р — полная мощность (Вт), U — напряжение (В), I — сила тока (A). Напряжение при испытаниях составляло 220 В. Силу тока подставим из п. 2. Для KRAFT LED: P = 220 × 0,131 = 28,82
Для светодиодной панели: P = 220 × 0,311 = 68,4

9. Гарантия, лет
3 2

Срок гарантии на KRAFT LED в полтора раза больше

შედარებითი განათების დაანგარშება  1000 კვ. მ. ფართის სავაჭრო ცენტრში (შენობის ზომები დაახლოვებით 32Х32 მ)*

დაანგარშების სიმარტივისათვის ვთვლით, რომ ერთი KRAFT LED სანათი ყოფნის შენობის 10 კვ. მ.-ს.ამის მიხედვით ჩვენ უნდა მივაღწიოთ განათების საჭირო დონეს.

Установка
KRAFT LED LED-панель
1. Количество комплектов KRAFT LED и LED-панелей на 1000 кв. м, шт.
100 136

Общий световой поток 100 светильников KRAFT LED составит:
2812 × 100 = 281 200 лм
Так как световой поток LED-панелей составляет 2064 лм, то для обеспечения такого же уровня освещенности нам понадобится:
281 200÷ 2064 = 136 шт.

2. Общая стоимость освещения*
139 000 грн. 95 064 грн.

Стоимость LED-панели в рознице 699 грн. Стоимость комплекта светильников KRAFT LED 1390 грн. Получаем:
100 шт. × 1390 грн. = 139 000 грн.
136 шт. × 699 грн. = 95 064 грн.

3. Стоимость монтажа светильников
5000 27 200 грн.

Ориентировочная стоимость монтажа LED-панели - 200 грн., комплекта KRAFT Led - 50 грн.:
136 шт. × 200 грн. = 5000 грн.
100 шт. × 50 грн. = 27 200 грн.

4. Итого
144 000 грн. 122 264 грн.

Разница в стоимости составляет около 20%

* Стоимость по состоянию на 2022 г.

Эксплуатация
KRAFT LED LED-панель
1. Полное потребление электроэнергии в сутки, кВт
32,64 105,75

Примем среднее время работы освещения — 12 часов в сутки.
Для профилей KRAFT LED:
27,2 Вт × 100 шт. × 12 ч = 32 640 Вт
Для LED-панелей:
68,4 Вт × 136 шт. × 12 ч = 105 754 Вт

2. Полное потребление электроэнергии в год, кВт
11 914 38 599

В году 365 дней

3. Стоимость электроэнергии в год**
43 009 грн. 139 342 грн.

Рассчитываем стоимость исходя из тарифа 3,61 грн./кВт*ч

  +96 333 грн.

Исходя из анализа протоколов испытаний, система освещения KRAFT Led превосходит по качеству. А согласно расчетам, она окупает свою стоимость за 1-2 года пользования за счет экономии электроэнергии.

** В расчетах использовались среднерыночные цены по состоянию на 2022 г. 

KRAFT LED სანათების ფასის კალკულაცია და შეკვეთა შეგიძლიათ ჩვენი მენეჯერებისაგან >>>

KRAFT LED-ის ნათების გაანგარიშება და დაერთების სქემა >>>
KRAFT LED-ის შუქდიოდური პროფილის მონტაჟი >>>
ჩამოსატვირთი ლინკი "Kraft LED.ies" >>>

გვერდზე მოცემული გამოსახულებები შესაძლოა უმნიშვნელოდ განსხვავებული იყოს რალურისაგან. ისინი არის მსგავსი, მაგრამ არა იდენტური. გთხოვთ გადაწყვეტილება მიიღეთ მხოლოდ ნიმუშის გაცნობის შემდეგ. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას განვაახლოთ ტექნიკური მახასიათებლები, ამიტომ შეკვეთამდე ყველა დეტალი უმჯობესია შეათანხმოთ მენეჯერთან.