კლასიკური და პირამიდული გრილიატოს მონტაჟი

რეკომენდაციები გრილიატოს ჭერის მონტაჟისათვის

კლასკური გრილიატოს

მონტაჟის სქემები

Схема монтажа подвесного потолка классический грильято KRAFT1. კედლის L-პროფილი. 2. საკიდები. 3. გრილიატოს ძირითადი პროფილი 2400 მმ. 4. გრილიატოს გრძივი პროფილი 600 მმ. 5. შემაერთებელი ელემენტები. 6. გრილიატოს უჯრედი

 

კლასიკური და პირამიდული გრილიატოს გაანგარიშება  1 კვ. მ.  შეკიდულ ჭერზე

დასახელება ზომის ერთეული 50х50 60х60 75х75 86х86 100х100 120х120 150х150 200х200
გრილიატოს მოდელი 600х600 მმ ც. 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78
    ქვედა პროფილი 600 მმ ც. 30,58 25,02 19,46 16,68 13,9 11,12 8,34 5,56
    ზედა პროფილი 600 მმ ც. 30,58 25,02 19,46 16,68 13,9 11,12 8,34 5,56
გრილიატოს ძირითადი პროფილი 2400 მმ ც. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
გრილიატოს გრძივი პროფილი 600 მმ ც. 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78
შემაერთებელი ელემენტი ც. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
საკიდი ინტერვალი 1000 მმ კომპლექტი 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68
კედლის L-პროფილი 3000 მმ ც. 0,216 (იანგარიშება ზუსტი ზომების არსებობის შემთხვევაში)
რა უნდა გავითვალისწინოთ გრილიატოს მონტაჟისას

1.საკიდების დასამაგრებლად აუცილებელია გამოვიყენოთ მხოლოდ მეტალის დუებელები;
2. ძირითად პროფილებს (2400 მმ) შორის ინტერვალი უნდა იყოს 600 მმ;
3. საკიდებს შორის ინტერვალი არ უნდა იყოს არაუმეტეს 800 მმ;
4. KRAFT LED-ის გარდა ნებისმიერი სხვა სანათი უნდა დამაგრდეს ინდივიდუალური საკიდით.


Технологическая карта монтажа классического грильято

პირამიდული გრილიატო

მონტაჟის სქემა

Схема монтажа подвесного потолка пирамидальный грильято KRAFT
1. კედლის L-პროფილი. 2. საკიდები. 3. გრილიატოს ძირითადი პროფილი 2400 მმ. 4. გრილიატოს გრძივი პროფილი 600 მმ. 5. შემაერთებელი ელემენტები. 6. გრილიატოს უჯრედი

 

 კლასიკური და პირამიდული გრილიატოს გაანგარიშება  1 კვ. მ.  შეკიდულ ჭერზე

დასახელება ზომის ერთეული 50х50 60х60 75х75 86х86 100х100 120х120 150х150 200х200
გრილიატოს მოდელი 600х600 მმ ც. 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78
    ქვედა პროფილი 600 მმ ც. 30,58 25,02 19,46 16,68 13,9 11,12 8,34 5,56
    ზედა პროფილი 600 მმ ც. 30,58 25,02 19,46 16,68 13,9 11,12 8,34 5,56
გრილიატოს ძირითადი პროფილი 2400 მმ ც. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
გრილიატოს გრძივი პროფილი 600 მმ ც. 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78
შემაერთებელი ელემენტი ც. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
საკიდი ინტერვალი 1000 მმ კომპლექტი 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68
კედლის L-პროფილი 3000 მმ ც. 0,216 (იანგარიშება ზუსტი ზომების არსებობის შემთხვევაში)
რა უნდა გავითვალისწინოთ პირამიდული გრილიატოს მონტაჟისას

1.საკიდების დასამაგრებლად აუცილებელია გამოვიყენოთ მხოლოდ მეტალის დუებელები;
2. ძირითად პროფილებს (2400 მმ) შორის ინტერვალი უნდა იყოს 600 მმ;
3. საკიდებს შორის ინტერვალი არ უნდა იყოს არაუმეტეს 1000 მმ;
4. KRAFT LED-ის გარდა ნებისმიერი სხვა სანათი უნდა დამაგრდეს ინდივიდუალური საკიდით.


Технологическая карта монтажа пирамидального грильято

გვერდზე მოცემული გამოსახულებები შესაძლოა უმნიშვნელოდ განსხვავებული იყოს რალურისაგან. ისინი არის მსგავსი, მაგრამ არა იდენტური. გთხოვთ გადაწყვეტილება მიიღეთ მხოლოდ ნიმუშის გაცნობის შემდეგ. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას განვაახლოთ ტექნიკური მახასიათებლები, ამიტომ შეკვეთამდე ყველა დეტალი უმჯობესია შეათანხმოთ მენეჯერთან.