კლასიკური და პირამიდული გრილიატოს მონტაჟი

რეკომენდაციები გრილიატოს ჭერის მონტაჟისათვის

კლასიკური გრილიატოს მონტაჟის სქემები

Схема монтажа подвесного потолка классический грильято KRAFT

 კედლის L-პროფილი  გრილიატოს ძირითადი პროფილი 2400 მმ  შემაერთებელი ელემენტები
 საკიდები  გრილიატოს გრძივი პროფილი 600 მმ  გრილიატოს უჯრედი
კლასიკური გრილიატოს ზომები
Подвесной потолок классический грильято KRAFT, ячейка 200 мм Подвесной потолок классический грильято KRAFT, ячейка 150 мм Подвесной потолок классический грильято KRAFT, ячейка 120 мм
Подвесной потолок классический грильято KRAFT, ячейка 100 мм Подвесной потолок классический грильято KRAFT, ячейка 86 мм Подвесной потолок классический грильято KRAFT, ячейка 75 мм
Подвесной потолок классический грильято KRAFT, ячейка 60 мм Подвесной потолок классический грильято KRAFT, ячейка 50 мм  
რა უნდა გავითვალისწინოთ გრილიატოს მონტაჟისას

1.საკიდების დასამაგრებლად აუცილებელია გამოვიყენოთ მხოლოდ მეტალის დუებელები;
2. ძირითად პროფილებს (2400 მმ) შორის ინტერვალი უნდა იყოს 600 მმ;
3. საკიდებს შორის ინტერვალი არ უნდა იყოს არაუმეტეს 800 მმ;
4. KRAFT LED-ის გარდა ნებისმიერი სხვა სანათი უნდა დამაგრდეს ინდივიდუალური საკიდით.

Технологическая карта монтажа классического грильято

პირამიდული გრილიატოს მონტაჟის სქემა

Схема монтажа подвесного потолка пирамидальный грильято KRAFT

 კედლის L-პროფილი  გრილიაოტოს ძირითადი პროფილი 2400 მმ  შემაერთებელი ელემენტი
 საკიდები  გრილიატოს გრძივი პროფილი 600 მმ  გრილიატოს უჯრედი
Перекрытие запотолочного пространства пирамидальным грильято в сравнении с классическим грильято
Подвесной потолок пирамидальный грильято KRAFT, ячейка 150 мм Подвесной потолок пирамидальный грильято KRAFT, ячейка 120 мм Подвесной потолок пирамидальный грильято KRAFT, ячейка 100 мм
მოდული 150х150 მმ მოდული 120х120 მმ მოდული 100х100 მმ

პირამიდული გრილიატოს მეტალის შემცველობა 40-68% ნაკლებია (უჯრედის ზომის შესაბამისად).

 კლასიკური და პირამიდული გრილიატოს გაანგარიშება  1 კვ. მ.  შეკიდულ ჭერზე

დასახელება ზომის ერთეული 50х50 60х60 75х75 86х86 100х100 120х120 150х150 200х200
გრილიატოს მოდელი 600х600 მმ ც. 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78
    ქვედა პროფილი 600 მმ ც. 30,58 25,02 19,46 16,68 13,9 11,12 8,34 5,56
    ზედა პროფილი 600 მმ ც. 30,58 25,02 19,46 16,68 13,9 11,12 8,34 5,56
გრილიატოს ძირითადი პროფილი 2400 მმ ც. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
გრილიატოს გრძივი პროფილი 600 მმ ც. 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78
შემაერთებელი ელემენტი ც. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
საკიდი ინტერვალი 1000 მმ კომპლექტი 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68
კედლის L-პროფილი 3000 მმ ც. 0,216 (იანგარიშება ზუსტი ზომების არსებობის შემთხვევაში)
რა უნდა გავითვალისწინოთ პირამიდული გრილიატოს მონტაჟისას

1.საკიდების დასამაგრებლად აუცილებელია გამოვიყენოთ მხოლოდ მეტალის დუებელები;
2. ძირითად პროფილებს (2400 მმ) შორის ინტერვალი უნდა იყოს 600 მმ;
3. საკიდებს შორის ინტერვალი არ უნდა იყოს არაუმეტეს 1000 მმ;
4. KRAFT LED-ის გარდა ნებისმიერი სხვა სანათი უნდა დამაგრდეს ინდივიდუალური საკიდით.

Технологическая карта монтажа пирамидального грильято

 

გვერდზე მოცემული გამოსახულებები შესაძლოა უმნიშვნელოდ განსხვავებული იყოს რალურისაგან. ისინი არის მსგავსი, მაგრამ არა იდენტური. გთხოვთ გადაწყვეტილება მიიღეთ მხოლოდ ნიმუშის გაცნობის შემდეგ. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას განვაახლოთ ტექნიკური მახასიათებლები, ამიტომ შეკვეთამდე ყველა დეტალი უმჯობესია შეათანხმოთ მენეჯერთან.