გრილიატო GLK-ს მონტაჟი (კასეტური ჭერი)

კასეტური გრილიატოს სამონტაჟო რეკომენდაციები

მონტაჟის სქემა

Схема монтажа подвесного потолка кассетный грильято GLK KRAFT1. კედლის L-პროფილი. 2. საკიდები. 3. გრილიატოს ძირითადი პროფილი 3600 მმ. 4. შუალედური Т-პროფილი 1200 მმ. 5. გრძივი Т-პროფილი 600 მმ. 6. გრილიატოს GLK კასეტა

უჯრედების ზომები grilyato GLK

GLK KRAFT grilyato უჯრედების სტანდარტული ზომები, მმ: 50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120, 150x150, 200x200. უჯრედის ზომა გამოითვლება ცენტრალური ღერძების გასწვრივ, სახელმძღვანელოების სისქის გამოკლებით.

სრული კომპლექტი 1 კვ. მ. გრილიატო GLK-15
მოდელის დასახელება (მმ) ზომის ერთეული 50х50 60х60 75х75 86х86 100х100 120х120 150х150 200х200
მოდელი გრილიატო GLK-15 600х600 ც. 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78
ქვედა პროდული 600 ც. 30,58 25,02 19,46 16,68 13,90 11,12 8,34 5,56
ზედა პროფილი 600 ც. 30,58 25,02 19,46 16,68 13,90 11,12 8,34 5,56
ხუფის ელემენტი 600 ც. 11,12 11,12 11,12 11,12 11,12 11,12 11,12 11,12
ძირითადი პროფილი T-15 3600 м. п. 0,464 0,464 0,464 0,464 0,232 0,232 0,232 0,232
გრძივი პროფილი Т-15 1200 м. п. 1,4 1,4 1,4 1,4
შუალედური პროფილი Т-15 600 м. п. 2,8 2,8 2,8 2,8 1,4 1,4 1,4 1,4
საკიდის ინტერვალი 1200 კომპლექტი 1,4 1,4 1,4 1,4 0,7 0,7 0,7 0,7
კედლის L-პროფილი  3000 м. п. 0,216 (იანგარიშება ზუსტი ზომების არსებობის შემთხვევაში)
რა უნდა გავითვალისწინოთ გრილიატო GLK-ს მონტაჟისას

1.საკიდების დასამაგრებლად აუცილებელია გამოვიყენოთ მხოლოდ მეტალის დუებელები;
2. ძირითად პროფილებს (3600 მმ) შორის ინტერვალი უნდა იყოს 1200 მმ;
3. საკიდებს შორის ინტერვალი არ უნდა იყოს არაუმეტეს 1200 მმ;
4. KRAFT LED-ის გარდა ნებისმიერი სხვა სანათი უნდა დამაგრდეს ინდივიდუალური საკიდით.


Технологическая карта монтажа кассетного грильято GLK 15/15

გრილიატო GLK 15/15-ს თავისებურებები
1. გამოიყენეთ სპეციალური საკიდები

მზიდი Т-პროფილისათვის გამოიყენეთ სპეც საკიდები. უმჯობესია დამაგრდეს Т-პროფილების გადაკვეთის ადგილას, რომ საკიდებმა არ შეუშალოს ხელი კასეტების ჩალაგებას.

Особенности монтажа подвесного потолка кассетный грильято GLK KRAFT

2. შეამოწმეთ ზედა და ქვედა პროფილების ჩამკეტები

კასეტის აწყობის შემდეგ აუცილებელია შეამწომოთ ზედა და ქვედა პროფილები საკეტები, რომლებიც ყველა ერთმანეთში უნდა იჯდეს. ამისათვის ქვედა პროფილი დაქაჩეთ და თუ რომელიმე საკეტი არ ზის გაიბეთ წკაპუნის ხმას. შეამოწმეთ კასეტის ყველა ჩამკეტი. სწორად აწყობილ გრილიატო GLK-ზე არ უნდა ჩანდეს პროფილებს შორის ღრიჩოები.

Особенности монтажа подвесного потолка кассетный грильято GLK KRAFT

3. შეამოწმეთ სახუფი პროფილის ჩამკეტები

ამჯერად ვამოწმებთ სახუფი პროფილის ჩამკეტების მდგომარეობას. თუ საკეტი მოძრაობს, მაშინ ძირითადი პროფილი უნდა გამოდიოს 1,5–2 მმ-ით. ეს ღრიჩო აუცილებელია Т-პროფილის სისქის კომპენსაციისათვის. 
სახუფი პროფილი დამოკიდებულია მზიდ Т-პროფილზე და გრილიატოს სისწორეც შესაბამისად დამოკიდებულია Т-პროფილის სისწორეზე.

Особенности монтажа подвесного потолка кассетный грильято GLK KRAFT

4. დარწმუნდით რომ კასეტა სწორად ზის

გრილიატოს კასეტა უნდა ჩაჯდეს Т-პროფილებში და მზიდ კონსტრუქციებში. კასეტებს უნდა ჰქონდეთ მცირე ლუფტი, ასე რომ ჩასმის შემდეგ შესაძლებელია ადგილმდებარეობის მცირედით შესწორება. Т-პროფილსა და კასეტას შორის მცირედი ღრიჩო დაშვებულია მხოლოდ გადაბმის ადგილებში კედლებთან.

Особенности монтажа подвесного потолка кассетный грильято GLK KRAFT

5. შეამოწმეთ კასეტის მდებარეობის სიზუსტე

სწორი და ეფექტური გრილიატოს ჭერის შესაქმნელად საჭიროა კასეტები დავაბალანსოთ ქვედა პროფილთან ყვეალ ქვედა პროფილი დამაგრებული უნდა იყოს მზიდი Т-პროფილის პარალელურად.

Особенности монтажа подвесного потолка кассетный грильято GLK KRAFT

ჩამოტვირთეთ ბუკლეტი PDF ფორმატში

გვერდზე მოცემული გამოსახულებები შესაძლოა უმნიშვნელოდ განსხვავებული იყოს რალურისაგან. ისინი არის მსგავსი, მაგრამ არა იდენტური. გთხოვთ გადაწყვეტილება მიიღეთ მხოლოდ ნიმუშის გაცნობის შემდეგ. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას განვაახლოთ ტექნიკური მახასიათებლები, ამიტომ შეკვეთამდე ყველა დეტალი უმჯობესია შეათანხმოთ მენეჯერთან.