გრილიატოს მონტაჟის სქემები და მაკომპლექტებლები

შეკიდული ჭერის მონტაჟის რეკომენდაციები

ინსტალაციის ინსტრუქცია KRAFT grilyato შეკიდებული ჭერისთვის (კლასიკური და პირამიდული გრილიატო) (RU)

კლასკური გრილიატოს

მონტაჟის სქემები

KRAFT– ს მიერ წარმოებული კლასიკური grilyato ყალბი ჭერის მონტაჟისა და აღჭურვილობის შეკვეთა

1. გრილიატოს მთავარი პროფილია 2400 მმ. 2. გრილიატოს მოდული (შედგება 600 მმ სიგრძის ზედა და ქვედა პროფილებისგან). 3. გრილიატოს გრძივი პროფილი 600 მმ. 4. კედელზე დამონტაჟებული L პროფილი, 3000 მმ სიგრძის. 5. გრილიატოს სუსპენზია. 6. ძირითადი პროფილებისთვის დამაკავშირებელი ნაჭერი 2400 მმ სიგრძის.

კლასიკური გრილიატოს ზომები

კლასიკური grilyato KRAFT უჯრედების სტანდარტული ზომები, მმ: 50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120, 150x150, 200x200. უჯრედის ზომა გამოითვლება ცენტრალური ღერძების გასწვრივ, სახელმძღვანელოების სისქის გამოკლებით (9 მმ).

Подвесной потолок классический грильято KRAFT, ячейка 200 мм Подвесной потолок классический грильято KRAFT, ячейка 150 мм Подвесной потолок классический грильято KRAFT, ячейка 120 мм
Подвесной потолок классический грильято KRAFT, ячейка 100 мм Подвесной потолок классический грильято KRAFT, ячейка 86 мм Подвесной потолок классический грильято KRAFT, ячейка 75 мм
Подвесной потолок классический грильято KRAFT, ячейка 60 мм Подвесной потолок классический грильято KRAFT, ячейка 50 мм  
 

კლასიკური და პირამიდული გრილიატოს გაანგარიშება  1 კვ. მ.  შეკიდულ ჭერზე

დასახელება ზომის ერთეული 50х50 60х60 75х75 86х86 100х100 120х120 150х150 200х200
გრილიატოს მოდელი 600х600 მმ ც. 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78
    ქვედა პროფილი 600 მმ ც. 30,58 25,02 19,46 16,68 13,9 11,12 8,34 5,56
    ზედა პროფილი 600 მმ ც. 30,58 25,02 19,46 16,68 13,9 11,12 8,34 5,56
გრილიატოს ძირითადი პროფილი 2400 მმ ც. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
გრილიატოს გრძივი პროფილი 600 მმ ც. 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78
შემაერთებელი ელემენტი ც. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
საკიდი ინტერვალი 1000 მმ კომპლექტი 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68
კედლის L-პროფილი 3000 მმ ც. 0,216 (იანგარიშება ზუსტი ზომების არსებობის შემთხვევაში)
რა უნდა გავითვალისწინოთ გრილიატოს მონტაჟისას

1.საკიდების დასამაგრებლად აუცილებელია გამოვიყენოთ მხოლოდ მეტალის დუებელები;
2. ძირითად პროფილებს (2400 მმ) შორის ინტერვალი უნდა იყოს 600 მმ;
3. საკიდებს შორის ინტერვალი არ უნდა იყოს არაუმეტეს 800 მმ;
4. KRAFT LED-ის გარდა ნებისმიერი სხვა სანათი უნდა დამაგრდეს ინდივიდუალური საკიდით.


Технологическая карта монтажа классического грильято

პირამიდული გრილიატო

მონტაჟის სქემა

დაყენების პროცედურა და KRAFT პირამიდული გრილიოტი ცრუ ჭერის სრული კომპლექტი
1. გრილიატოს მთავარი პროფილი 2400 მმ სიგრძისაა. 2. გრილიატოს მოდული (შედგება 600 მმ სიგრძის ზედა და ქვედა პროფილებისგან). 3. კედელზე დამონტაჟებული L პროფილი, 3000 მმ სიგრძის. 4. გრილიატოს სუსპენზია. 5. დამაკავშირებელი ნაჭერი ძირითადი პროფილებისთვის 2400 მმ სიგრძის.

პირამიდული გრილიატის უჯრედების ზომები

პირამიდული grilyato უჯრედების სტანდარტული ზომები KRAFT, მმ: 50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120, 150x150, 200x200. უჯრედის ზომა გამოითვლება ცენტრალური ღერძების გასწვრივ, სახელმძღვანელოების სისქის გამოკლებით (9 მმ).

ჭერის სივრცის გადახურვა პირამიდული გრილიოტით, კლასიკური გრილიოტოთი
Подвесной потолок пирамидальный грильято KRAFT, ячейка 150 мм Подвесной потолок пирамидальный грильято KRAFT, ячейка 120 мм Подвесной потолок пирамидальный грильято KRAFT, ячейка 100 мм
მოდული 150х150 მმ მოდული 120х120 მმ მოდული 100х100 მმ

პირამიდული გრილიატოს მეტალის შემცველობა 40-68% ნაკლებია (უჯრედის ზომის შესაბამისად).

 კლასიკური და პირამიდული გრილიატოს გაანგარიშება  1 კვ. მ.  შეკიდულ ჭერზე

დასახელება ზომის ერთეული 50х50 60х60 75х75 86х86 100х100 120х120 150х150 200х200
გრილიატოს მოდელი 600х600 მმ ც. 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78
    ქვედა პროფილი 600 მმ ც. 30,58 25,02 19,46 16,68 13,9 11,12 8,34 5,56
    ზედა პროფილი 600 მმ ც. 30,58 25,02 19,46 16,68 13,9 11,12 8,34 5,56
გრილიატოს ძირითადი პროფილი 2400 მმ ც. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
გრილიატოს გრძივი პროფილი 600 მმ ც. 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78
შემაერთებელი ელემენტი ც. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
საკიდი ინტერვალი 1000 მმ კომპლექტი 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68
კედლის L-პროფილი 3000 მმ ც. 0,216 (იანგარიშება ზუსტი ზომების არსებობის შემთხვევაში)
რა უნდა გავითვალისწინოთ პირამიდული გრილიატოს მონტაჟისას

1.საკიდების დასამაგრებლად აუცილებელია გამოვიყენოთ მხოლოდ მეტალის დუებელები;
2. ძირითად პროფილებს (2400 მმ) შორის ინტერვალი უნდა იყოს 600 მმ;
3. საკიდებს შორის ინტერვალი არ უნდა იყოს არაუმეტეს 1000 მმ;
4. KRAFT LED-ის გარდა ნებისმიერი სხვა სანათი უნდა დამაგრდეს ინდივიდუალური საკიდით.


Технологическая карта монтажа пирамидального грильято

გრილიატო GLK

მონტაჟის სქემა

KRAFT კასეტის grilyato GLK ჩამოკიდებული ჭერის დაყენების პროცედურა და აწყობა
1. მთავარი T პროფილის სიგრძე 3600 მმ. 2. განივი T პროფილის სიგრძე 1200 მმ. 3. გრძივი T პროფილის სიგრძე 600 მმ. 4. კედელზე დამონტაჟებული L პროფილი, 3000 მმ სიგრძის. 5. სუსპენზია grilyato GLK. 6. გრილიატოს მოდული (შედგება 600 მმ სიგრძის ზედა და ქვედა პროფილებისგან). 7. GLK grilyato მოდულის ჩარჩო პროფილი.

უჯრედების ზომები grilyato GLK

GLK KRAFT grilyato უჯრედების სტანდარტული ზომები, მმ: 50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120, 150x150, 200x200. უჯრედის ზომა გამოითვლება ცენტრალური ღერძების გასწვრივ, სახელმძღვანელოების სისქის გამოკლებით.

სრული კომპლექტი 1 კვ. მ. გრილიატო GLK-15
მოდელის დასახელება (მმ) ზომის ერთეული 50х50 60х60 75х75 86х86 100х100 120х120 150х150 200х200
მოდელი გრილიატო GLK-15 600х600 ც. 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78
ქვედა პროდული 600 ც. 30,58 25,02 19,46 16,68 13,90 11,12 8,34 5,56
ზედა პროფილი 600 ც. 30,58 25,02 19,46 16,68 13,90 11,12 8,34 5,56
ხუფის ელემენტი 600 ც. 11,12 11,12 11,12 11,12 11,12 11,12 11,12 11,12
ძირითადი პროფილი T-15 3600 м. п. 0,464 0,464 0,464 0,464 0,232 0,232 0,232 0,232
გრძივი პროფილი Т-15 1200 м. п. 1,4 1,4 1,4 1,4
შუალედური პროფილი Т-15 600 м. п. 2,8 2,8 2,8 2,8 1,4 1,4 1,4 1,4
საკიდის ინტერვალი 1200 კომპლექტი 1,4 1,4 1,4 1,4 0,7 0,7 0,7 0,7
კედლის L-პროფილი  3000 м. п. 0,216 (იანგარიშება ზუსტი ზომების არსებობის შემთხვევაში)
რა უნდა გავითვალისწინოთ გრილიატო GLK-ს მონტაჟისას

1.საკიდების დასამაგრებლად აუცილებელია გამოვიყენოთ მხოლოდ მეტალის დუებელები;
2. ძირითად პროფილებს (3600 მმ) შორის ინტერვალი უნდა იყოს 1200 მმ;
3. საკიდებს შორის ინტერვალი არ უნდა იყოს არაუმეტეს 1200 მმ;
4. KRAFT LED-ის გარდა ნებისმიერი სხვა სანათი უნდა დამაგრდეს ინდივიდუალური საკიდით.


Технологическая карта монтажа кассетного грильято GLK 15/15

გრილიატო GLK 15/15-ს თავისებურებები
1. გამოიყენეთ სპეციალური საკიდები

მზიდი Т-პროფილისათვის გამოიყენეთ სპეც საკიდები. უმჯობესია დამაგრდეს Т-პროფილების გადაკვეთის ადგილას, რომ საკიდებმა არ შეუშალოს ხელი კასეტების ჩალაგებას.

Особенности монтажа подвесного потолка кассетный грильято GLK KRAFT

2. შეამოწმეთ ზედა და ქვედა პროფილების ჩამკეტები

კასეტის აწყობის შემდეგ აუცილებელია შეამწომოთ ზედა და ქვედა პროფილები საკეტები, რომლებიც ყველა ერთმანეთში უნდა იჯდეს. ამისათვის ქვედა პროფილი დაქაჩეთ და თუ რომელიმე საკეტი არ ზის გაიბეთ წკაპუნის ხმას. შეამოწმეთ კასეტის ყველა ჩამკეტი. სწორად აწყობილ გრილიატო GLK-ზე არ უნდა ჩანდეს პროფილებს შორის ღრიჩოები.

Особенности монтажа подвесного потолка кассетный грильято GLK KRAFT

3. შეამოწმეთ სახუფი პროფილის ჩამკეტები

ამჯერად ვამოწმებთ სახუფი პროფილის ჩამკეტების მდგომარეობას. თუ საკეტი მოძრაობს, მაშინ ძირითადი პროფილი უნდა გამოდიოს 1,5–2 მმ-ით. ეს ღრიჩო აუცილებელია Т-პროფილის სისქის კომპენსაციისათვის. 
სახუფი პროფილი დამოკიდებულია მზიდ Т-პროფილზე და გრილიატოს სისწორეც შესაბამისად დამოკიდებულია Т-პროფილის სისწორეზე.

Особенности монтажа подвесного потолка кассетный грильято GLK KRAFT

4. დარწმუნდით რომ კასეტა სწორად ზის

გრილიატოს კასეტა უნდა ჩაჯდეს Т-პროფილებში და მზიდ კონსტრუქციებში. კასეტებს უნდა ჰქონდეთ მცირე ლუფტი, ასე რომ ჩასმის შემდეგ შესაძლებელია ადგილმდებარეობის მცირედით შესწორება. Т-პროფილსა და კასეტას შორის მცირედი ღრიჩო დაშვებულია მხოლოდ გადაბმის ადგილებში კედლებთან.

Особенности монтажа подвесного потолка кассетный грильято GLK KRAFT

5. შეამოწმეთ კასეტის მდებარეობის სიზუსტე

სწორი და ეფექტური გრილიატოს ჭერის შესაქმნელად საჭიროა კასეტები დავაბალანსოთ ქვედა პროფილთან ყვეალ ქვედა პროფილი დამაგრებული უნდა იყოს მზიდი Т-პროფილის პარალელურად.

Особенности монтажа подвесного потолка кассетный грильято GLK KRAFT

ჩამოტვირთეთ ბუკლეტი PDF ფორმატში

გვერდზე მოცემული გამოსახულებები შესაძლოა უმნიშვნელოდ განსხვავებული იყოს რალურისაგან. ისინი არის მსგავსი, მაგრამ არა იდენტური. გთხოვთ გადაწყვეტილება მიიღეთ მხოლოდ ნიმუშის გაცნობის შემდეგ. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას განვაახლოთ ტექნიკური მახასიათებლები, ამიტომ შეკვეთამდე ყველა დეტალი უმჯობესია შეათანხმოთ მენეჯერთან.