უსაფრთხოება

by KRAFT – подвесные потолки

ხარისხის შემოწმებულია

"კრაფტ დეკენსისტემსი" დიდ ყურადღებას უთმობს პროდუქციის უსაფრთხოებას

მედეგობა, სიმყარე.

პროდუქციის მედეგობა და სიმყარე შემოწმებულია უკრაინული და ევროპული შესაბამისი მასერტიფიცირებელი ორგანოების მიერ

სახანძრო უსაფრთხოება.

1. KRAFT-ის ყველა პროდუქტი შესაბამისია სახანძრო А1 კლასის ცეცხლმედეგობის.
2. გრილიატოს შეკიდული ჭერები არ არის მონოლითური. შესაბამისად ხანძრის შემთხვევაში ის კვამლს არ აკავებს.
3. KRAFT-ის Т-პროფილების ძირითად მიმმართველებს გააჩნიათ სახანძრო კომპენსატოირები, რომლებიც აკომპენსირებს მეტალზე ტემპერატური გავრცელებას.
ეს კი ცეცხლის შემთხვევაში მნიშვნელოვნად ართულებს ჭერის ჩამოქცევის პროცესს

KRAFT LED-ის დიოდური სანათების ეკოლოგიური და ელექტრო უსაფრთხოება

KRAFT LED-ის დიოდური სანათების ეკოლოგიური და ელექტრო უსაფრთხოება
1. KRAFT LED-ის სანათები არ შეიცავს ვერცხლისწყალს.
2. KRAFT LED-ის სანათები არ გამსცემს ულტრაიიფერ სხივებს.
3. გააჩნია სრულად იზოლირებული IP20-ის სტანდარტის კორპუსი.
4. ელექტროუსაფრთხოების კლასი: II.

დეტალურად KRAFT LED-ის დიოდურ სანათებზე >>>